Piispa Jari Jolkkonen kertoo Varkauden kirjastossa kirjailija Minna Canthista – kirkon solidaarisesta kriitikosta

Piispa, kirjailija Jari Jolkkosen uusin kirja julkaistiin Kuopiossa viime marraskuussa 2022. Kirjan nimi Ymmärrystä etsivä usko – kulttuurin, tieteen ja uskon vuoropuheluja. Kirjan on kustantanut Väylä-kirjat.  Kirjassaan piispa tarttuu moniin aikamme teologisiin, eettisiin ja poliittisiin kysymyksiin.

Piispa Jari Jolkkonen saapuu kirjailijavieraaksi Varkauden kirjaston, Varkauden seurakunnan ja Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkauden kirjallisuusiltaan keskiviikkona 31.5.2023 klo 17-18.30 Varkauden kirjastoon. Kahvitus alkaa klo 16. Piispa saapuu myös kahvituksen aikana kirjastolle.

Kirjailijavieraan piispan ja illan kuulijat toivottaa tervetulleeksi Varkauden seurakunnan kirkkoherra Jarkko Piippo. Illan keskustelua johdattelee, kirjailijaa haastattelee ja jakaa kuulijoille puheenvuoroja kirkkovaltuutettu Kirsti Lumiala.

Piispa, kirjailija Jari Jolkkonen kertoo elämästään ja erityisesti uutuuskirjastaan.

Teoksen sisältämät artikkelit käsittelevät muun muassa uskon ja tieteen välistä suhdetta, ihmisoikeuksia, vallankäyttöä, ilmastonmuutosta sekä kärjistynyttä poliittista keskustelukulttuuria. Piispa keskustelee nykyajan aatevirtausten ja ajattelijoiden kanssa ja tuo esiin näkökulmia, jotka nousevat kristinuskosta ja sen virittämästä ihmiskäsityksestä.

”Olen yrittänyt etsiä vastauksia isoihin kysymyksiin. Yksi niistä on yhä kärjistyvä poliittinen vastakkainasettelu niin sanottujen vasemmistoliberaalien ja oikeisto-konservatiivien välillä Amerikassa ja Euroopassa. Sen aistii myös kirkossa. Uskon löytäneeni tavan ymmärtää ja selittää näitä eroja. Toivon, että se voisi auttaa kiisteleviä osapuolia näkemään yhdistäviä asioita ja tekemään yhteistyötä yhteisen hyvän eteen. Ennakkoluulojen hermeneutiikan sijasta tarvitsemme luottamuksen hermeneutiikkaa, siis halua tulkita toista osapuolta suopeasti”, piispa Jolkkonen kertoo.

”Piispantarkastusten kouluvierailuilla minulta kysytään usein, mikä on kirkon vastaus ilmastoahdistukseen. Myös tämä tärkeä kysymys on poltellut mieltäni. Kirjassani väitän, että ahdistus on kielteinen voima, joka joko lamaannuttaa tai purkaantuu taideteoksia tuhoavana aktivismina. Sen sijaan kiitollisuus on myönteinen voima, joka synnyttää halun antaa vastalahja ja johtaa myönteiseen aktivismiin. Siksi pyrin perustelemaan, miksi kirkon kannattaa vahvistaa enemmän kiitollisuutta luomakunnasta kuin ahdistusta ilmastonmuutoksesta”, Jolkkonen sanoo.

Piispa kertoo mielenkiintoisesti kirjailija Minna Canthin ja Kuopion piispa Gustaf Johanssonin yhteentörmäyksestä 1800-luvun lopulla.

Jari Jolkkonen on toiminut Kuopion hiippakunnan piispana toukokuusta 2012 alkaen. Hän on väitellyt Martti Lutherin teologiasta ja on nimitetty systemaattisen teologian dosentiksi Itä-Suomen yliopistoon sekä käytännöllisen teologian dosentiksi Helsingin yliopistoon. Jari Jolkkonen on myös Euroopan tiede- ja taideakatemian jäsen.